Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Program szczegółowy Konferencji Wielka Synapsa

Lublin, 19.06.2019 r

 

11:00 -11:15 Inauguracja Konferencji Wielka Synapsa

11:15-11:35 Prof. Tomasz Brzozowski

Wykład inauguracyjny  „Mechanizm zegara biologicznego w regulacji rytmów dobowych człowieka”

 

Sesja plenarna I

Prowadzący sesję: dr n. med. Radosław Mlak, dr n. med. Tomasz Powrózek

 

11:35-11:45 Patrycja Niewodowska

PU1  „Ocena wpływu kannabidiolu na wewnątrzsercowy szlak sfingolipidowy w szczurzym modelu otyłości indukowanej dietą bogatotłuszczową”

11:45-11:55 Joanna Popiołek

PU2  „Ocena stanu odżywienia chorych na jadłowstręt psychiczny przy pomocy analizy impedancji bioelektrycznej”

11:55-12:05 Dagmara Wójcik

PU3  „Nadtlenki lipidów w doświadczalnym modelu uszkodzeń jelita grubego po zastosowaniu diety bogatej w tłuszcze”

12:05-12:15 Michał Kowara

PU4  „Wzrost poziomu ekspresji cząstki hsa-miR-21-5p u chorych z niestabilną blaszką miażdżycową powikłaną martwicą mięśnia sercowego”

12:15-12:25 Marcin Mazurek

PU5  „Rola polimorfizmu pojedynczego nukleotydu zlokalizowanego w regionie regulatorowym genu ITGAM (G/A) w przewidywaniu występowania zaburzeń stanu odżywienia u chorych na nowotwory głowy i szyi”

12:25-12:40 Dyskusja

12:40-13:00 Przerwa kawowa

 

Sesja plenarna II

Prowadzący sesję:dr n. biol. Monika Prendecka, dr n. med. Iwona Homa-Mlak

 

13:00-13:10 Natalia Leciejewska

PU6  „Selektywny modulator receptora androgenowego Enobosarm (Ostarine) jako czynnik przemian metabolicznych w adipocytach szczura in vitro”

13:10-13:20 Marlena Księżarczyk

PU7  „Ekspresja wybranych neuropeptydów w głębokim gruczole trzeciej powieki świni domowej (Sus domestica)”

13:20-13:30 Sonia Borodzicz

PU8  „Białka śmierci komórkowych związanych z zapaleniem jako potencjalne biomarkery w zespole Takotsubo”

13:30-13:40 Sylwia Mozel

PU9 „Ekspresja GLP1, glukagonu, insuliny i somatostatyny w wyspach trzustkowych żubra europejskiego”

13:40-13:50 Joanna Michalska

PU10 „Neutrofilowy ekstrakt przeciwdrobnoustrojowy jako czynnik wpływający na aktywność wydzielniczą neutrofili izolowanych podczas  przeszczepu chrząstki stawowej u królików”

13.50-14.10 Dyskusja

14:10-14:50 Przerwa obiadowa

14:50-15:10 Wręczenie nagród za najlepszą pracę naukową. Podsumowanie i zakończenie

konkursu i konferencji Wielka Synapsa.

Patronat

Sponsorzy