Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Rada Naukowa oraz Komitet Organizacyjny
Konferencji „Wielka Synapsa” – Lublin, 19.06.2019r
.

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji „Wielka Synapsa”

Prof. Teresa Małecka-Massalska

 

Rada Naukowa Konferencji „Wielka Synapsa”

Prof. Andrzej Drop, Prof. Dariusz Matosiuk, Prof. Wojciech Załuska, Prof. Ryszard Maciejewski,

Prof. Jacek Kurzepa, Prof. Kamil Torres, Prof. Tomasz Brzozowski, Prof. Ryszard Bobowiec, 

Prof. Jose Luis Valverde Piedra, Prof. Stanisław Czuczwar, Prof. Mansur Rahnama,

Prof. Grzegorz Dzida, Prof. Janusz Kocki, Prof. Maria Majdan, Prof. Kamal Morshed,

Prof. Hanna Krauss, Prof. Tomasz Zubilewicz, Prof. Ewa Rudnicka-Drożak, Prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz,

Prof. Tadeusz Płusa, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, dr hab. Sławomir Kwiecień,

dr hab. Agata Smoleń, dr hab. Sławomir Mańdziuk, dr hab. Tomasz Wierzba, dr hab. Piotr Terlecki,

dr hab. Iwona Puzio, dr Grzegorz Sobieszek, dr Jaromir Jarecki, dr Anna Brzozowska

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Wielka Synapsa”

dr Radosław Mlak, dr Tomasz Powrózek

 

Komitet Organizacyjny Konferencji „Wielka Synapsa”

mgr Dominika Pigoń – Sekretariat,

dr Iwona Homa-Mlak, dr Monika Prendecka, dr Anna Olszewska, dr Joanna Warchulińska,

dr Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, dr Monika Jakubiak-Hulicz, dr Marcin Czop, lek. Dorota Korzeb,

lek. Katarzyna Szklener, mgr Jolanta Drozd, mgr Marcin Mazurek, mgr Paweł Zawadzki,

mgr Jan Korulczuk, Michał Krzywicki

Patronat

Sponsorzy