Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Rada Dydaktyczna oraz Komitet Organizacyjny
Konkursu „Wielka Synapsa” – Lublin, 18.06.2019r.

 

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej Konkursu „Wielka Synapsa”

Prof. Teresa Małecka-Massalska

 

Rada Dydaktyczna Konkursu „Wielka Synapsa”

Prof. Andrzej Drop, Prof. Tomasz Brzozowski, Prof. Dariusz Matosiuk, Prof. Barbara Jodłowska-Jędrych, Prof. Wojciech Załuska,

Prof. Ryszard Maciejewski, Prof. Kamil Torres, Prof. Mansur Rahnama, Prof. Jacek Kurzepa, Prof. Ryszard Bobowiec,

Prof. Stanisław Czuczwar, Prof. Jose Luis Valverde Piedra, Prof. Grzegorz Dzida, Prof. Janusz Kocki, Prof. Maria Majdan,

Prof. Hanna Krauss, Prof. Tomasz Zubilewicz, Prof. Kamal Morshed, Prof. Ewa Rudnicka-Drożak, Prof. Tadeusz Płusa,

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, dr hab. Teresa Grzelak, dr hab. Sławomir Kwiecień,

dr hab. Sławomir Mańdziuk, dr hab. Agata Smoleń, dr hab. Tomasz Wierzba, dr hab. Piotr Terlecki, 

dr hab. Iwona Puzio, dr Grzegorz Sobieszek, dr Jaromir Jarecki, dr Agnieszka Skierczyńska, 

dr Adam Właszczuk, dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek, dr Liana Puchalska, dr Adam Kobayashi,

dr Michał Sagan, dr Barbara Borowicz, dr Mariusz Teter, dr Beata Cygan, dr Mariola Dec,

dr Anna Nadulska, dr Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, dr Iwona Homa-Mlak, dr Monika Prendecka,

r Monika Jakubiak-Hulicz, dr Anna Olszewska, dr Joanna Warchulińska, lek. Michał Kowara,

 lek. Dorota Korzeb, dr Radosław Mlak, dr Tomasz Powrózek

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Wielka Synapsa”

dr Radosław Mlak, dr Tomasz Powrózek

 

Komitet Organizacyjny Konkursu „Wielka Synapsa”

dr Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko – Wiceprzewodnicząca, mgr Dominika Pigoń – Sekretariat,

dr Iwona Homa-Mlak, dr Monika Prendecka, dr Anna Olszewska, dr Joanna Warchulińska,

dr Monika Jakubiak-Hulicz, lek. Katarzyna Szklener, mgr Jolanta Drozd, mgr Marcin Mazurek,

mgr Paweł Zawadzki, mgr Jan Korulczuk, Michał Krzywicki

 

Patronat

Sponsorzy